Oecophalt R 0/6. 25kg hink.

Lågprisklipp!

REaktiv asfalt med stenstorlek 0-6 mm. 25kg hink.

Med Oecophalt R reparerar du hållbart, snabbt och enkelt alla typer av asfaltskador. Asfalten kan trafikeras omedelbart och fungerar lika bra sommar- som vintertid, även i minusgrader.


Oecophalt R 0/6 är en reaktiv, kall asfalt som härdar med vanligt vatten.
För att laga potthål och fylla svackor och gropar. Du reparerar snabbt och enkelt skadad asfalt och kan göra hållbara ramper vid trottoarer, lastkajer, portar och garageinfarter.

Oecophalt R 0/6 kan också användas som fyllning för breda sprickor och fogar.
Oecophalt R kan användas på vägar i alla lastkategorier. Läggs i tjocklek upp till 50 mm!

Oecophalt R 0/6 innehåller inga lösningsmedel och är en, i alla avseenden, hållbar produkt tack vare den mycket höga andelen biobaserade råvaror.
För dig innebär det inte bara ett rent samvete, utan ger dig också tryggheten att inte äventyra din och dina kollegors hälsa.
Oecophalt R 0/6 kan trafikeras omedelbart efter utläggning och är till 100% återvinningsbar. Fungerar lika bra sommar- som vintertid, även i minusgrader.
Hållbarheten i obruten förpackning är minst 12 månader vid rätt förvaring.

Säljes styckvis eller i helpall om 32st. hinkar.

Användarinstruktion:
Sopa bort löst material från kanterna.
Klistra kanterna som asfalten skall fästa mot med REaktiv Primer.
Fyll i asfalten och blanda med ca 1 liter vatten till en 25 kg hink.
Asfalten läggs med en viss förhöjning på grund av kommande kompaktering.
Läggs fler lager är 5 cm maxtjocklek på varje lager.
Packa med lämplig utrustning. 

999,00 kr