REfug 100 425g patron.

Laga sprickor & fogar

En 2-komponents fogmassa med utmärkt vidhäftningsförmåga som appliceras kall. REfug kännetecknas av mycket god permanent elasticitet och plasticitet.

REfug har mycket god motståndskraft mot åldrande, vittring och extrema temperaturer. Förvaras frostfritt.

För ytterligare information och användarinstruktion. Ladda ner produktblad från: https://www.asfaltonline.se/produkter/ 

899,00 kr