REfug 100 425g patron.

En 2-komponents fogmassa med utmärkt vidhäftningsförmåga som appliceras kall. REfug kännetecknas av mycket god permanent elasticitet och plasticitet.

REfug har mycket god motståndskraft mot åldrande, vittring och extrema temperaturer. Förvaras frostfritt.

499,00 kr