REphalt 0/8. 14kg säck.

Originalprodukten

Kall, miljövänligare asfalt med stenstorlek 0/8. För permanenta reparationer av potthål, borrhål, sprickor, justering av brunnar, utjämning av nivåskillnader samt trasig betong.

REphalt är reaktiv d.v.s. härdar med vatten. Kan varvas i flera lager.

För ytterligare information och användarinstruktion. Ladda ner produktblad från: https://www.asfaltonline.se/produkter/

Levereras i 14kg foliesäck.


899,00 kr