REphalt 0/8, 25kg hink.

Kall, miljövänligare asfalt med stenstorlek 0/8. För permanenta reparationer av potthål, borrhål, sprickor, justering av brunnar, utjämning av nivåskillnader samt trasig betong.

REphalt är reaktiv d.v.s. härdar med vatten. Kan varvas i flera lager.

OBSERVERA! Detta är originalprodukten! Den kalla asfalten som har samma egenskaper, t.ex. kornkurva, och ger samma kvalitet och hållbarhet som vanlig varmt lagd asfalt (ABT).

För ytterligare information och användarinstruktion. Ladda ner produktblad från: https://www.asfaltonline.se/produkter/

Levereras i  25kg plasthink.

899,00 kr