STRADAFIX - Asfaltförnyare. 15kg hink

VÅR MEST POPULÄRA PRODUKT!

Gamla och väderbitna asfaltytor kan enkelt förnyas med Stradafix.

Tätar fina sprickor och uttorkad, porös och/eller grov asfalt.

Minskar på stensläpp från asfalten.

Stradafix ger asfalten en förnyad "slitbana" och passar utmärkt för trafikerade ytor som - parkeringsplatser, uppfarter, innergårdar, vandrings-leder, trottoarer och cykelbanor.

Stradafix kan även användas inomhus.

Stradafix säljs i 15kg hinkar och beräknas räcka till 6-10 m²

Stradafix är naturligtvis lösningsmedelsfri, d.v.s. inga skadliga ångor släpps under bearbetningen.

Den torkade kvarvarande bindemedelsfilmen är absolut klibbfri även i lager på ca 2 mm!

Stradafix har testats och är väderbeständig enligt DIN EN ISO 4892-3.

Användarinstruktion
Ytan skall vid utläggning vara torr, damm, olje- och fettfri. Kraftigt nedsmutsade ytor kan behöva rengöras med en högtryckstvätt.
Yttemperaturen på underlaget måste vara minst + 10 ° C.
Rör om Stradafix med till exempel en färg- och murbruksblandare så att materialet blir homogent. Maskera eventuellt kanterna på området som ska förbättras.
 Fördela materialet i omgångar över utan med en gummiskrapa eller målarroller.
Vid mycket grov eller öppen asfalt kan det vara nödvändigt med ytterligare en behandling. Låt ytan torka.
 Stradafix kan, vid varm väderlek, beträdas efter några timmar.

2 499,00 kr