STRADAFIX - Asfaltförnyare. 15kg hink

Gamla och väderbitna asfaltytor kan enkelt förnyas med Stradafix.

Tätar fina sprickor och uttorkad, porös och/eller grov asfalt.

Minskar på stensläpp från asfalten.

Stradafix ger asfalten en förnyad "slitbana" och passar utmärkt för trafikerade ytor som - parkeringsplatser, uppfarter, innergårdar, vandrings-leder, trottoarer och cykelbanor.

Stradafix kan även användas inomhus.

Stradafix säljs i 15kg hinkar och beräknas räcka till 6-10 m²

Stradafix är naturligtvis lösningsmedelsfri, d.v.s. inga skadliga ångor släpps under bearbetningen.

Den torkade kvarvarande bindemedelsfilmen är absolut klibbfri även i lager på ca 2 mm!

Stradafix har testats och är väderbeständig enligt DIN EN ISO 4892-3.

1.899,00 kr