Viacore AC 8 160/220 25kg hink.

RIKTIG ASFALT!

Asfaltonline är den enda i Norden med att erbjuda en produkt som läggs utan uppvärmning och som lever upp till de höga kvalitetskraven för asfalt enligt standarden EN 13108-1 och har fått tillstånd att använda CE-märkningen för Viacore.
För att snabbt, ekonomiskt och varaktigt reparera skador i asfaltbeläggningar är det oerhört viktigt att använda asfalt av hög kvalitet och som motsvarar de krav som ställs på slitstarka och långlivade vägbeläggningar.

Typiska användningsområden är, förutom klassisk reparation av vägskador, även permanent återställning efter grävarbeten och ledningsschakt, läggning av ramper, utjämning av ojämnheter och svackor, justering av brunnsbetäckningar samt nyläggning av asfalterade ytor.

Viacore kan dessutom, på grund av att den inte kräver uppvärmning, användas inomhus och vid potentiellt explosiva miljöer, t.ex. bensinstationer.

Viacore är en "grön produkt" då den är helt fri från lösningsmedel (0,0 %) och inte har några tillsatser av miljöskadliga ämnen. Viacore ger ett betydligt mindre koldioxidavtryck jämfört med andra asfaltsorter eftersom den görs av förnybara råmaterial och tillverkas vid en låg temperatur.

Asfalten levereras i stenstorlek 0/8 och 0/11 i 25 kilos hink eller 500 kilos Big-Bag och kan utan problem transporteras och lagras i upp till 12 månader.

Viacore tillverkas av österrikiska Vialit - uppfinnaren av Reaktiv asfalt - som även tillverkar REphalt, REfug och REaktiv Primer.

1.199,00 kr